Van water en natuur krijgen wij energie. Het zijn levensbronnen, die elkaar versterken. Daarom leveren we bij PWN al 100 jaar op duurzame wijze uitstekend drinkwater, én professionele zorg voor de natuur. Dit doen we met elkaar, en voor iedereen. En daar zijn we best trots op. Jaarlijks leveren we zo’n 110 miljard liter drinkwater aan bijna 795.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. En dragen we zorg voor 7.359 hectare natuurgebied en houden we haar rijke flora en fauna in top conditie.

Insectenhotel bij de Hoep

Een steeds grotere uitdaging

Wij voorzien mensen in een van hun primaire levensbehoeftes. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Die met even grote uitdagingen komt. Het samenspel van water en natuur is nu relevanter en waardevoller dan ooit. Het klimaat en de maatschappij veranderen. Hierdoor stijgt de druk op ons water en onze natuur. Bovendien hebben klanten steeds hogere verwachtingen van ons. Op al deze veranderingen blijven wij deskundig en betrouwbaar inspelen.

Als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in één hebben we een unieke positie en grote verantwoordelijkheid. We durven te innoveren, zijn slagvaardig en leggen slimme verbindingen om ook toekomstige kansen te benutten. Zo zorgen we er samen met partners voor dat onze drinkwaterbronnen, waterleidingnetwerken en unieke duingebieden klaar zijn voor de toekomst.

Koe in de duinenBoswachter in duin

Onze werkgebieden

  • Vogels

Haal alles uit het water met natuuronderhoud

Het is voor de continuïteit van onze drinkwaterlevering van groot belang om onze drinkwaterbronnen en duingebieden te blijven ontwikkelen. En om ze blijvend te optimaliseren voor de toekomst. Daarom houden wij toezicht in onze drukbezochte natuurgebieden. En zijn we het aanspreekpunt voor de bezoekers. We beantwoorden al hun vragen, en wijzen ze de weg waar nodig. Ook geven we regelmatig excursies. Het is jouw taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat al onze bezoekers van de natuur kunnen genieten, en daarna ook weer veilig naar huis kunnen. Maar dat is lang niet alles. Samen met onderzoekers, ecologen en vrijwilligers monitor je de effecten van ons natuurbeheer op recreatie, flora en fauna. Zodat we deze steeds kunnen verbeteren. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid, maar ook alle vrijheid om te onderzoeken waar en hoe ons natuurbeheer nog beter kan. Heb je een goed idee? Roep je team bij elkaar en test het. Daar krijg je alle ruimte voor.

Onze andere thema's