Van water en natuur krijgen wij energie. Het zijn levensbronnen, die elkaar versterken. Daarom leveren we bij PWN al 100 jaar op duurzame wijze uitstekend drinkwater én professionele zorg voor de natuur. Dit doen we met elkaar, en voor iedereen. En daar zijn we best trots op. Jaarlijks leveren we zo’n 110 miljard liter drinkwater aan bijna 795.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Dat drinkwater komt niet zomaar uit de kraan. Er gaat een complexe en unieke zuiveringsmethode aan vooraf. Deze heeft alles te maken met onze belangrijkste drinkwaterbron, het IJsselmeer. Een deel van het oppervlakte water wordt eerst gezuiverd in de koele duinbodem, een ander deel wordt direct gezuiverd tot drinkwater.

Monteur

Een steeds grotere uitdaging

Wij voorzien mensen in een van hun primaire levensbehoeftes. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Die met even grote uitdagingen komt. Het samenspel van water en natuur is nu relevanter en waardevoller dan ooit. Het klimaat en de maatschappij veranderen. Hierdoor stijgt de druk op ons water en onze natuur. Bovendien hebben klanten steeds hogere verwachtingen van ons. Als drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in één hebben we een unieke positie en grote verantwoordelijkheid. We durven te innoveren, zijn slagvaardig en leggen slimme verbindingen om ook toekomstige kansen te benutten. Zo zorgen we er samen met partners voor dat onze drinkwaterbronnen, waterleidingnetwerken en unieke duingebieden klaar zijn voor de toekomst.

Monteurs breken straat openMan poseert bij installatie

Onze werkgebieden

  • Man poseert bij technische installatie

Haal alles uit het water met procesautomatisering

Het zuiveren en leveren van ons drinkwater doen we op basis van een dagelijkse voorspelling van de drinkwatervraag. Met behulp van het door ons ontwikkelde integrale automatiseringsconcept Plenty® zuiveren we ons drinkwater volledig automatisch. Plenty® staat als een huis en wordt continu doorontwikkeld. Procesautomatiseerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en continuïteit, en zorgen dat de installaties makkelijk te gebruiken zijn.

We verwachten van jou en je team dat jullie meedenken over hoe we dingen nog beter kunnen doen. Maar ook over hoe we goed gebruik kunnen maken van de nieuwste technologieën, zoals Internet of Things. En over hoe we om moeten gaan met risico’s. Zo huren we bijvoorbeeld hackers in om te onderzoeken of onze systemen wel waterdicht zijn. Met hun feedback kunnen we de veiligheid verbeteren. Want onze verantwoordelijkheid is groot: we leveren goed en volstrekt veilig, of we leveren niet. Onder andere door Plenty® is onze kennis en ervaring op dit gebied inmiddels heel groot, en die wisselen we graag uit met andere organisaties.

Onze andere thema's